Animal Farm - George Orwell

Animal Farm door George Orwell

De dieren op de boerderij “De Herenhoeve” komen in opstand tegen hun menselijke heersers. Na een veldslag zijn de slechte mensen verdreven en zijn de dieren de heersers over de boerderij die ze later omdopen naar “Dierenboerderij”. Het gevolg is een leven waarin de dieren onafhankelijk en vrij zijn.

Althans, dat dachten ze.

Animal farm is geschreven door George Orwell, die ook het boek “1984” schreef. Animal farm is een fantasierijk verhaal waarin dieren gebruikt worden om een grimmig verhaal te vertellen. Het lijkt op een sprookje met een twist.

De varkens van Animal farm

De varkens nemen de leiding, gezien zij de meest intelligente dieren zijn op de boerderij. Al snel worden de varkens steeds machtiger. Op een sluwe manier maken ze misbruik van de minder intelligente dieren. Ze beloven de dieren gouden bergen als ze daar hard voor werken.

De varkens stelen van de dieren, liegen ze voor en eigenen zichzelf allerlei voorrechten toe. De varkens behoren tot de nieuwe elite en de kloof tussen hen en de andere dieren wordt steeds groter.

Geleidelijk aan wordt de sfeer steeds grimmiger. Tegenspraak van andere dieren wordt niet geaccepteerd. De varkens gebruiken honden om de andere dieren met angst in bedwang te houden. Feiten over de geschiedenis van de boerderij worden veranderd. En dieren die zich misdragen worden geëxecuteerd.

“But power and greed and corruptible seed
Seem to be all that there is”

– Bob dylan (in “Blind Willie McTell”)

Net als in dit citaat van Bob Dylan, lijken macht en hebzucht de enige belangrijke zaken te zijn voor de varkens. De varkens worden steeds machtiger en de andere dieren worden steeds verder onderdrukt totdat het slaven zijn zonder enige individuele vrijheid.

Is Animal farm een aanrader?

Ja!

Het is bijzonder om te zien hoe Orwell in net iets meer dan 100 pagina’s een revolutie en de opkomst van een totalitaire staat en samenleving beschrijft. Voor het verhaal heb je wel wat fantasie nodig: heb je ooit een zwaar varken met een blik verf en een kwast een ladder op zien lopen? In Animal farm gebeurt het.

Animal farm is een kort verhaal en daardoor mist het soms wat diepgang. Zo vond ik bijvoorbeeld dat de dieren best snel en gemakkelijk over zich heen lieten lopen. Als Orwell iets minder grote sprongen zou maken in het verhaal dan zou de onderdrukking van de dieren overtuigender zijn.

Maar gezien het grimmige onderwerp, zorgt de fantasie en de snelheid waarmee het verhaal verteld wordt ervoor dat het geheel luchtig en leesbaar blijft. Orwell had met hetzelfde onderwerp een diepgaand intellectueel boek kunnen schrijven over het Sovjet-regime van de jaren 30 en 40. In plaats daarvan koos hij voor een korte leesbare roman waarin de Sovjet-Unie veralgemeniseerd is tot een dierenboerderij.

Door de satirische manier waarop Orwell het boek heeft geschreven, is hij er met Animal farm in geslaagd om een boek te schrijven over macht en onderdrukking die jaren na dato nog steeds actueel is (de “Dierenboerderij” zou net zo goed Noord-Korea anno 2018 kunnen zijn)


Deel dit artikel: