Een team onderzoekers onder leiding van Thomas Schwander is er in geslaagd om koolstofdioxide (CO₂) om te zetten in organische verbindingen op een manier die sneller is dan fotosynthese bij planten.

Fotosynthese is een proces waarbij planten CO₂ uit de lucht absorberen en deze gebruiken om te groeien en zuurstof te produceren en zo het CO₂-gehalte in de atmosfeer reguleren. Tegenwoordig is de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer echter zo groot dat planten het CO₂-gehalte niet meer in balans kunnen houden.

Om de synthetische fotosynthese te creëren selecteerde het team van onderzoekers zeventien enzymatische verbindingen uit negen organismen. Door middel van stapsgewijze optimalisatie werden deze verbindingen ontworpen om een syntheseroute te vormen die sneller CO₂ in organische moleculen omzette dan natuurlijke fotosynthese.

De efficiëntere syntheseroute is nog niet bij levende organismen toegepast en is enkel nog in het laboratorium tot stand gekomen door middel van massaspectronomie 1. Wanneer het echter toegepast gaat worden op planten dan zouden zij in staat kunnen zijn om sneller CO₂  uit de lucht te halen. En aangezien ruim de helft van het broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO₂ , zou dat een goede ontwikkeling zijn.

Bronmateriaal

Futurism.com – Synthetic photosynthesis? New tech recycles carbon dioxide faster than plants

Michigan State University – Mass spectrometry

Milieu centraal – Wat is het broeikaseffect?

RMIT University – What is mass spectrometry


Deel dit artikel: