De activiteiten in een innovatietraject zijn in het begin vaak chaotisch, onvoorspelbaar en ongestructureerd. Dit zorgt ervoor dat het ontwikkelen van een innovatie een hele uitdaging is. Maar door gebruik te maken van een duidelijke visie kan het innovatietraject een stuk effectiever doorlopen worden. Daarom zal ik in dit korte artikel delen hoe een visie bij kan dragen aan een succesvol innovatietraject. Vervolgens zal ik zeven aandachtspunten delen die je kunnen helpen om een effectieve visie te formuleren.

Over innovatie

Het woord innovatie is inmiddels op een hoop verschillende manieren omschreven. Om er zeker van te zijn dat jij en ik op een lijn zitten zal ik eerst duidelijk maken wat ik onder innovatie versta:

“Innovatie is de creatie van een levensvatbaar nieuw aanbod” 1

Deze definitie van Keeley beschrijft precies wat innovatie in mijn ogen is. Het is de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten die in de praktijk werken. Een voorbeeld: een kweekvleeshamburger is een nieuw product, maar zolang deze 25.000 euro kost, zullen er weinig van verkocht worden. De kweekvleeshamburger verdient de kosten van de ontwikkeling niet terug en werkt in de praktijk dus (nog) niet. Het is daarom in mijn ogen geen innovatie maar een uitvinding.

Fuzzy front end

De beginfase van een innovatietraject is vaak chaotisch, onvoorspelbaar en ongestructureerd. Niet voor niets wordt deze fase vaak omschreven als het ‘fuzzy front end’ (‘fuzzy’ betekent zoiets als vaag, mistig of onduidelijk.) Het ‘fuzzy front-end’ is de fase die doorlopen wordt voordat het nieuwe product of de nieuwe dienst ontwikkeld wordt. De fase bestaat grotendeels uit het bedenken van ideeën en het selecteren van de ideeën die verder uitgewerkt zullen worden.

In het ‘fuzzy front end’ wordt grotendeels besloten hoe de rest van de ontwikkeling zal gaan verlopen. Als je het innovatietraject wil verbeteren, dan is dit de fase die je het beste aan kunt pakken.

Het belang van een visie

“Visie zonder actie is slechts een droom. Actie zonder visie gaat gewoon voorbij. Visie met actie kan de wereld veranderen.” – Joel A. Barker 2

Voor organisaties is de visie een lange termijn perspectief. Een stip op de horizon. De stip op de horizon geeft een richting om naartoe te reizen. Zonder de stip, kun je blijven rondzwerven zonder ergens te komen. Als een bedrijf geen visie heeft dan wordt het lastig om in een innovatieproces beslissingen te nemen. Want als er geen visie is, dan kun je alle kanten op.

Twee voorbeelden:

“100% slave free chocolate” (Tony’s Chocolonely)

Elk innovatietraject van Tony’s Chocolonely zou een stap in de richting van hun visie moeten zijn. De manier waarop het bedrijf cacaobonen verwerkt zorgt ervoor dat de herkomst traceerbaar is. Dit is een procesinnovatie die Tony’s Chocolonely dichterbij haar visie brengt.

“An economy based on fairer principles” (Fairphone)

Net als Tony’s Chocolonely probeert ook Fairphone de grondstoffen zoveel mogelijk te traceren. Het transparant maken van de smartphone-distributieketen is een innovatie die Fairphone een stap in de richting van haar visie brengt.

7 Voorwaarden voor een effectieve visie

Strategie- & leiderschapsexpert Sooksan Kantabutra van Mahidol University beschreef in het artikel ‘What do we know about vision?’ zeven voorwaarden voor een effectieve visie:

  1. Beknopt: Een visie zou kort moeten zijn, maar lang genoeg om de visie goed te beschrijven.
  2. Duidelijk: Een visie zou duidelijk en nauwkeurig moeten zijn zodat iedereen het begrijpt.
  3. Toekomstgericht: Een visie zou gericht moeten zijn op de lange termijn van de organisatie en haar omgeving. De visie zou een gids moeten zijn voor de verre toekomst.
  4. Stabiel: Een visie zou algemeen en abstract moeten zijn. Dit zorgt ervoor dat de visie niet aangetast wordt door de meeste veranderingen in de markt of in technologie.
  5. Uitdagend: Een visie zou mensen moeten motiveren om naar een bepaald resultaat te werken.
  6. Abstract: Een visie zou een algemeen idee moeten vertegenwoordigen. Dus geen specifiek, eenmalig doel.
  7. Wenselijk of inspirerend: Een visie zou een ideaal moeten vertegenwoordigen die het waard is om na te streven. Als mensen de visie niet aantrekkelijk vinden, zullen ze zichzelf er nooit voor inzetten. 3

Kijk nu eens terug naar de visies van Tony’s Chocolonely en Fairphone. Wat vind je van de visies? Denk je dat ze effectief zijn? Laat hieronder je reactie achter.

 

Geraadpleegde bronnen

Ensie: Visie

Fairphone: Transparency: a mission and a challenge

Herstatt, C., Verworn, B., Nagahira, A.: Reducing project related uncertainty in the “fuzzy front end” of innovation – A comparison of German and Japanese product innovation projects

Hosselet, Leonie: Van het lab naar een bord is een lange weg voor kweekvlees

Kantabutra, S.: What do we know about vision?

Koen, P., Ajamian, G., Burkart, R., Clamen, A., Davidson, J., D’Amore, R., … Wagner, K.: Providing clarity and a common language to the “fuzzy front end”

Tony’s Chocolonely: Our vision and mission & Our roadmap


Deel dit artikel: