Als je denkt aan het broeikaseffect, dan denk je aan koolstofdioxide (CO₂), de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het broeikaseffect zorgt ervoor dat we een apocalyptische toekomst tegemoet gaan met extreme hitte, uitgedroogde gebieden, een hogere zeespiegel en een gebrek aan drinkwater. En CO₂ zou hier de oorzaak van zijn.

Er moet dan ook direct actie ondernomen worden tegen de opwarming van de aarde. Om klimaatverandering tegen te gaan zouden we CO₂ moeten verbannen. Het zou verboden moeten worden om CO₂ uit te stoten en de CO₂ die al in de atmosfeer zit zouden we moeten vangen om deze vervolgens diep onder de grond weg te stoppen.

CO₂ in de kringloop van leven

Koolstofdioxide is een broeikasgas dat bestaat uit één koolstofatoom en twee zuurstofatomen. CO₂ is een belangrijke schakel in de kringloop van leven, zonder dit gas zou het leven op aarde zoals we dat kennen niet mogelijk zijn.
Met de zon als energiebron, zetten planten tijdens de fotosynthese CO₂ om in koolstof (C) en zuurstof (O₂). De koolstof gebruikt de plant om te groeien, de zuurstof wordt afgegeven aan de atmosfeer. Mensen en dieren eten de planten 1 en zetten deze met behulp van zuurstof in een verbrandingsproces om in energie en warmte. Een restproduct van het verbrandingsproces is CO₂, dat weer door planten gebruikt wordt tijdens de fotosynthese.

CO₂ als klimaatregelaar

CO₂ is een broeikasgas die van nature in de atmosfeer voorkomt en, net als de andere broeikasgassen, ervoor zorgt dat warmte van de zon wordt vastgehouden. Andere broeikasgassen zijn onder andere methaan (CH4), lachgas (N₂O) en waterdamp. Broeikasgassen zijn belangrijk. Als ze er niet zouden zijn, dan zou het op aarde -18 graden Celcius zijn in plaats van 15 graden Celcius, en daarmee zorgt CO₂ voor het aangename klimaat dat het leven, zoals dat nu op aarde bestaat, mogelijk maakt.

Het versterkte broeikaseffect

In de afgelopen 250 jaar zijn er meer broeikasgassen in de atmosfeer bijgekomen waardoor de temperatuur op aarde sinds 140 jaar aan het stijgen is. Dit heet het ‘versterkte broeikaseffect’, de meeste mensen noemen dit echter simpelweg het broeikaseffect. Van alle broeikasgassen heeft CO₂ de meeste impact, ruim de helft van het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO₂. Sinds de industriële revolutie stoten we steeds meer broeikasgassen uit, onder andere door het kappen van bomen (die een hoop CO₂ bevatten), het verbranden van fossiele brandstoffen en het houden van vee voor vlees en zuivel.

Een evenwichtige CO2-balans

CO₂ op zich is niet schadelijk voor het milieu, de scheve verhouding tussen de uitstoot en opname ervan wel. Het doel zou dan ook niet moeten zijn om zo min mogelijk CO₂ uit te stoten of zoveel mogelijk CO₂ uit de atmosfeer te halen, het doel zou moeten zijn om een natuurlijk evenwicht te bereiken.

CO₂ kan het leven mogelijk of onmogelijk maken en als mens hebben wij het unieke voorrecht om hier invloed op uit te kunnen oefenen. De omstandigheden op aarde waren, tot zo’n 250 jaar geleden, precies goed om het leven te laten floreren. Het is voor al het leven op aarde cruciaal om ons voorrecht te gebruiken om de balans weer te herstellen.

Bronmateriaal

Milieu centraal – Wat is het broeikaseffect?

Mommers, J. –Dit betekent de opwarming van de aarde voor mens, dier en natuur

Radboud universiteit Nijmegen – Fotosynthese

 


Deel dit artikel: