Waar sta je over 3 jaar?

Het was natuurlijk onvermijdelijk. Als je een specialisatiemodule ‘Visieontwikkeling’ volgt, dan kun je er vanuit gaan dat je zelf ook een visie zult moeten ontwikkelen. Dus na het volgen van colleges, het lezen van vakliteratuur en het schrijven van artikelen werd het dan ook tijd om een persoonlijke visie op te stellen. De opdracht luidde als volgt:

Maak een blog/vlog over jouw visie van je zelf over drie jaar als business innovator. Wat doe je dan? Voor wie? Waar haal je je energie uit en wat krijgen anderen van jou?

Om de opdracht uit te voeren, ben ik druk in de weer geweest en heb ik een hoop geleerd. Over het ontwikkelen van een visie, maar ook over mezelf. In dit artikel deel ik mijn ervaringen, zodat ook jij een heldere persoonlijke visie kunt ontwikkelen.

Raynor’s model voor visieontwikkeling

In een eerder artikel schreef ik over het model voor visieontwikkeling van Raynor. Na wat kleine aanpassingen, was dit model goed bruikbaar voor het ontwikkelen van een persoonlijke visie. Ik veranderde ‘kerncompetenties’ in ‘kernkwaliteiten’. ‘waarden’ werd ‘kernwaarden’. En ‘marktkrachten’ werd ‘omgevingsfactoren’. Voor de rest bleef het model hetzelfde.

Raynor’s model voor visieontwikkeling. (Bron afbeelding: eigen visualisatie van het model van Raynor, M.)

Kernkwaliteiten bepalen

Ik googelde op ‘kernkwaliteiten lijst’ en het eerste resultaat was meteen de jackpot. Zo kwam ik aan deze lijst.

Ik schreef vervolgens elke kernkwaliteit uit de lijst op een los papiertje. Toen ik daarmee klaar was, schudde ik de papiertjes door elkaar. Daarna legde ik ze op de kop neer zodat ik niet kon zien wat erop geschreven stond.

Realisme verloor het van bedachtzaamheid, nuchterheid en betrouwbaarheid.

Van de stapel pakte ik vier papiertjes. Deze legde ik naast elkaar, nu met de tekst naar boven. Daarna dacht ik na over welke drie kernkwaliteiten het beste bij me pasten. Degene die het minste bij mij paste, haalde ik weg. Toen pakte ik een nieuw papiertje van de stapel en legde die bij de andere drie neer. Wederom keek ik goed naar welke drie het beste bij me pasten. Het papiertje dat het minste bij me paste haalde ik weg. Dit bleef ik herhalen totdat ik door de stapel heen was en nog drie kernkwaliteiten had liggen.

Nu pakte ik de stapel met ‘afgekeurde’ kernkwaliteiten en herhaalde het hele tafereel. Ik legde dus weer een vierde kernkwaliteit op tafel. Haalde er weer een weg. En legde er weer eentje bij. En zo door totdat ik de stapel weer helemaal gehad had. Nu lagen de drie best passende kernkwaliteiten op tafel. En van die drie koos ik de twee beste uit. Dat waren de kernkwaliteiten ‘bedachtzaam’ en ‘nuchter’.

Dit ritueel waarbij je telkens een van de vier kernkwaliteiten weg moet halen dwingt je om een keuze te maken. Dit kan soms erg lastig zijn.

Kernwaarden bepalen

kernwaarden

Mijn kernwaarden.

Ik ben van mening dat je sommige zaken niet moeilijker moet maken dan ze zijn. Daarom koos ik voor het vinden van de kernwaarden dezelfde methode als bij het vinden van mijn kernkwaliteiten. Ik gebruikte deze kernwaarden lijst en volgde hetzelfde ritueel als bij het vinden van de kernkwaliteiten. De kernwaarden die overbleven, waren ‘rechtvaardigheid’ en ‘geluk’.

 

Het formuleren van een persoonlijke missie

De twee kernkwaliteiten en kernwaarden waren de basis voor de missie. Om de missie te formuleren, was alleen nog wat creativiteit nodig. Dit zijn enkele missies die ik formuleerde:

“Ik ben ervoor om mijn bedachtzaamheid en nuchterheid in te zetten om de wereld rechtvaardig en gelukkig te maken.”

“Ik gebruik mijn bedachtzaamheid en nuchterheid om de wereld rechtvaardig en gelukkig te maken.”

Ik was niet tevreden over de missies die ik formuleerde. De missie moest korter zijn en meer energie geven. Dus ik begon te snoeien.

“Ik ben iemand die in alles wat hij doet bijdraagt aan een rechtvaardige en gelukkige wereld”

“In wat ik doe bijdragen aan een rechtvaardige en gelukkige wereld”

Nu begon het ergens op te lijken. Maar de missies dekten de lading van wat ik bedoelde nog niet helemaal.

Een rechtvaardige en gelukkige wereld is een utopie. Ik denk niet dat rechtvaardigheid en geluk altijd samen kunnen gaan. Als een fraudeur gelukkig wordt van piramidespelletjes terwijl anderen daar ongelukkig van worden, dan kan rechtvaardigheid en geluk niet naast elkaar bestaan. Daarom ging ik weer wat sleutelen aan mijn missie.

“In alles dat ik doe bijdragen aan een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelukkig kan zijn”

Zie je het subtiele verschil? Niet iedereen hoeft gelukkig te zijn, maar iedereen kan  gelukkig zijn. Ik denk dat in een rechtvaardige wereld iedereen gelukkig kan zijn. Niemand doet de ander iets aan dat hij zichzelf ook niet aan zou willen doen. En iedereen heeft voldoende kansen om de verantwoordelijkheid te nemen over zijn eigen geluk.

Mijn persoonlijke missie

“In alles dat ik doe” vond ik overbodig. Dus na een laatste aanpassing werd dit mijn missie:

“Bijdragen aan een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelukkig kan zijn.”

Na al het snijden in de missie zul je misschien wel denken: “Maar waar zijn je kernkwaliteiten dan gebleven?”

En inderdaad, de kernkwaliteiten ontbreken in de uiteindelijke missie. En door het ontbreken van de kernkwaliteiten lijkt de missie minder persoonlijk geworden. Want in de missie staat niet beschreven waarom de missie juist mijn  missie is. Ik ben me daarvan bewust. Maar ik vond de missie met kernkwaliteiten minder goed bij me passen dan de uiteindelijke missie.

De uiteindelijke missie is kort en krachtig en vertegenwoordigt precies waar ik voor sta. Uiteindelijk is het doel van een missie dat deze je in de richting brengt van je ideale toekomst. En daarom moet je de missie precies formuleren zoals je het zelf wil. En dat heb ik gedaan. Hierdoor is de uiteindelijke missie door het weglaten van de kernkwaliteiten juist persoonlijker geworden.

De kernkwaliteiten zijn dus niet in de missie terechtgekomen. Maar ze hebben er wel voor gezorgd dat ik mezelf weer een beetje beter heb leren kennen. Dus alle moeite is niet voor niets geweest.

Mijn persoonlijke visie voor de lange termijn

Na het formuleren van een missie werd het formuleren van een visie erg gemakkelijk:

“Een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelukkig kan zijn”

De visie laat voor mij een ideaal toekomstbeeld zien. Naar mijn mening is het naleven van deze visie niet afhankelijk van omgevingsfactoren. Het bepalen van de omgevingsfactoren heb ik dan ook achterwege gelaten.

Om te controleren of de visie effectief is, heb ik deze aan zeven voorwaarden getoetst:

 1. Beknopt:  Check. De visie beschrijft mijn ideale toekomst zo kort mogelijk.
 2. Duidelijk: Check. Ik begrijp precies wat ik met de visie bedoel.
 3. Toekomstgericht: Check. De visie is een gids voor de toekomst.
 4. Stabiel: Check. De visie kan niet aangetast worden door veranderingen in de omgeving.
 5. Uitdagend: Check. De visie geeft een beeld weer waar ik gemotiveerd naartoe wil werken.
 6. Abstract: Check. De visie beschrijft een algemeen idee waarnaar gestreefd kan worden.
 7. Wenselijk of inspirerend: Check. De visie beschrijft een ideaalbeeld waar ik mezelf voor wil inzetten.

De visie heeft de test glansrijk doorstaan. Nu ik duidelijk heb gemaakt wat mijn persoonlijke missie en visie is, kan ik de opdracht voor de module ‘visieontwikkeling’ verder uitwerken.

Waar sta ik over 3 jaar?

Om te bepalen waar ik over drie jaar sta, moet ik de visie wat concreter maken. Hiervoor houd ik wel rekening met omgevingsfactoren. De factoren heb ik bepaald door mezelf de vraag te stellen: “Welke factoren kunnen invloed hebben mijn loopbaan in de komende drie jaar?”

In drie jaar tijd kan veel gebeuren. Maar niet zoveel dat je rekening hoeft te houden met macro-factoren zoals overbevolking, klimaatverandering of urbanisatie. De drie belangrijkste factoren die voor mijn loopbaan in de komende drie jaar mee zullen gaan spelen, zijn:

 1. Vakgebied: in welk vakgebied ben ik actief?
 2. Marktbehoefte: waar heeft de markt behoefte aan?
 3. Thuissituatie: hoe combineer ik mijn loopbaan met de thuissituatie?

Het vakgebied

Als business innovator kun je veel kanten op. Elke organisatie die behoefte heeft aan innovatie kan een business innovator gebruiken. En elke organisatie heeft behoefte aan innovatie want een organisatie die niet innoveert bloedt dood. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een onderneming, non-profit of overheidsinstantie.

Dus om een lang verhaal kort te maken: de wereld is het vakgebied van de business innovator. Dat maakt het afbakenen van het werkgebied er niet echt gemakkelijker op.

De marktbehoefte

De opleiding ‘Business innovation’ is ontstaan doordat er vanuit de markt behoefte naar was. Ik citeer:

“De arbeidsmarkt voorziet momenteel niet in de vraag naar innovators, en daarmee ook niet in de
vraag naar marktgedreven innovatieprofessionals en innovatiegericht management. Daarmee
ontstaat er – zeker in de regio Noord-Brabant, maar ook daarbuiten – een kennislacune.”1

De markt heeft dus behoefte aan business innovators.

De thuissituatie

Ik verwacht dat mijn vrouw over drie jaar een bolle buik heeft. Ik kijk erg uit naar het moment dat er een gezinsuitbreiding komt. Maar de gezinsuitbreiding zorgt ook voor meer druk om de kost te verdienen.

Mijn persoonlijke visie voor de komende 3 jaar

Als ik mijn persoonlijke visie in de blender stop met de drie belangrijkste factoren en de korte tijdsspanne van drie jaar, dan komt er de volgende smoothie uit:

In 2021 verdien ik de kost als business innovator die organisaties helpt om bij te dragen aan een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelukkig kan zijn.

Beantwoordt deze visie alle vragen uit de opdracht? Laten we eens gaan kijken:

 1. Maak een blog/vlog over jouw visie van jezelf over drie jaar als business innovator. Wat doe je dan? – Ik verdien de kost als business innovator.
 2. Voor wie? – Ik help organisaties.
 3. Waar haal je je energie uit en wat krijgen anderen van jou? – Ik krijg energie omdat ik werk aan het verwezenlijken van mijn persoonlijke visie. Organisaties worden maatschappelijk verantwoord, de maatschappij wordt rechtvaardiger, en de mensen in die maatschappij worden gelukkiger.

Een laatste check

Oké, de drie vragen zijn beantwoord. Nu is het tijd om de visie weer te testen.

Beknopt:  Check. Ik kon mijn ideale toekomstbeeld voor over drie jaar niet in minder woorden beschrijven.

Duidelijk: Check. Het is duidelijk wat me te doen staat de komende drie jaar.

Toekomstgericht: Check. Het gaat over het jaar 2021.

Stabiel: Check. De drie belangrijkste factoren zijn meegenomen in de visie, dus deze is stabiel.

Uitdagend: Check. Ik ben gemotiveerd om deze visie waar te maken.

Abstract: Check. De visie is geen specifiek, eenmalig doel. Als ik een organisatie geholpen heb om bij te dragen aan een rechtvaardige wereld, zijn er nog voldoende andere organisaties die ik kan helpen.

Wenselijk of inspirerend: Check. De komende drie jaar worden fantastisch! Ik heb er nu al zin in!

En nu jij!

Dit artikel ging helemaal over mij. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo fijn. Daarom vat ik hier nog eens kort samen wat ik geleerd heb, zodat je hier zelf ook wat aan hebt.

Ik schreef dit artikel naar aanleiding van een opdracht om een persoonlijke visie voor mij als business innovator te ontwikkelen. Ik heb gemerkt dat het actief bezig zijn met het ontwikkelen van een visie erg waardevol is geweest.

Bij elke beslissing die ik vanaf nu maak, kan ik mezelf de vraag stellen “draagt het bij aan een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelukkig kan zijn?” En dat zorgt voor meer helderheid en rust in hoe ik mijn leven zou moeten leiden.

9-Stappenplan voor een persoonlijke missie en visie

Ik hoop dat je zelf aan de slag gaat met het ontwikkelen van een missie en een visie. Dit zijn de stappen die ik doorlopen heb nog eens kort samengevat:

 1. Gebruik Raynor’s model voor visieontwikkeling. Een duidelijke visuele weergave zorgt ervoor dat je duidelijk weet welke stappen je moet zetten. Print het model, of teken het desnoods. En zorg dat je het model tijdens het hele traject bij de hand hebt.
 2. Schrijf elke kernkwaliteit op een papiertje. Ik gebruikte hiervoor memoblaadjes die ik in vieren deelde. De kernkwaliteiten haalde ik hiervandaan.
 3. Leg 4 kernkwaliteiten neer. Haal er eentje weg, dit moet degene zijn die het minste bij je past. Pak een nieuwe kernkwaliteit en sluit die weer bij de drie aan. Haal de minst geschikte weer weg. Blijf dit herhalen totdat je de stapel twee keer doorlopen hebt.
 4. Schrijf elke kernwaarde op een papiertje. Ook hiervoor deelde ik memoblaadjes door vieren. De kernwaarden haalde ik hiervandaan.
 5. Herhaal stap 3 maar dan met kernwaarden in plaats van kernkwaliteiten.
 6. Formuleer een missie. Dit vergt wat creativiteit. Het belangrijkste is dat jij je kunt vinden in de missie.
 7. Omgevingsfactoren in kaart brengen. Zoals je gelezen hebt, was dit voor mijn langetermijnvisie niet nodig, maar voor de kortetermijnvisie wel. Stel jezelf de vraag welke factoren invloed zouden kunnen hebben op je visie en schrijf deze factoren op (ik stelde mezelf deze vraag: “Welke factoren kunnen invloed hebben mijn loopbaan in de komende drie jaar?”).
 8. Combineer de missie en omgevingsfactoren en maak er een visie van. Dit vergt, net als bij het formuleren van de missie, wat creativiteit. En ook hier is het belangrijk dat de visie jezelf aanspreekt.
 9. Test de visie. Gebruik de zeven voorwaarden voor een effectieve visie om te controleren of je visie effectief is. Voldoet de visie niet aan de zeven punten? Pas hem dan aan. Als een visie niet effectief is dan wordt het lastig om deze te realiseren.

Zo, nu heb je een aardig stappenplan om meer helderheid en rust te krijgen! Nu kan ik vanavond weer iets beter slapen omdat ik het niet alleen maar over mezelf heb gehad.

Maar serieus, plan een keer een ochtend of middag in en ga hiermee aan de slag. Ik gok dat je, net als ik, zult merken hoe een persoonlijke missie en visie je leven meer richting kunnen geven.

 

Bronnen:

Kantabutra, S.: What do we know about vision?

Raynor, M.E.: That vision thing: Do we need it?

Schriel, P.: Kernkwaliteiten en kernkwadranten voorbeelden lijst & Kernwaarden lijst, voorbeelden en waarden oefening

Sprijt, J.P.: Beroepsprofiel Advanced Business Creation (intern document)


Deel dit artikel:

5 Reacties

Voeg toe →

 1. Interessant artikel, altijd leuk om een kijkje te krijgen in de persoonlijkheid van iemand anders, bedankt hiervoor.
  Ik snap je uitleg waarom je de kernkwaliteiten hebt geschrapt uit je missie, maar vind het zelf wel erg jammer, het is voor mijn idee daarom wel vrij generaal geworden.

  Interessante techniek, zeker wel inspirerend, en natuurlijk weer top geschreven.

 2. Wouter Moonen

  20 maart 2018 — 12:12

  Hi Melvin,
  Ik vindt dit artikel een ware toevoeging voor veel mensen! Ik denk dat dit artikel door meer mensen zou moeten gelezen worden. Dit omdat het niet heel appart is om een visie te ontwikkelen voor jezelf op een termijn van 3 jaar. Ik vind dat je stappen plan een duidelijk vervolg is op je eigen uitwerking. Zeer net in elkaar gezet!

 3. Inspirerend Melvin! Ook heel leuk om te lezen dat je echt uitkijkt naar gezinsuitbereiding, super! 🙂

  Zelf heb jij, net als ik, een best wel vage visie. Dat is fijn, want hier vallen heel veel activiteiten onder die je ‘gelukkig’ maken. Echter is het voor mij soms wat zoeken naar waar ik dan echt energie van krijg, juist omdat die visie wat abstract is. Hoe pak jij dit aan?

  • Hey Lisa,

   Ik weet niet wat precies jouw visie is, kon het niet vinden op je blog. Maar bij mij is het zo dat de visie mij richting geeft. Bij elk ding dat ik doe kan ik mezelf afvragen of het bijdraagt aan een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelukkig kan zijn. En het antwoord op die vraag beïnvloedt mijn handelen.

   Ik ben bijvoorbeeld al lange tijd bezig om bewust te consumeren (de visie was onbewust misschien al aanwezig). Als ik boodschappen doe kan ik kiezen voor duurzamere producten (bio, fairtrade, etc) en ik kan stoppen met bepaalde gewoontes (dierlijke producten consumeren, koffie drinken, etc). Ook kan ik ervoor zorgen dat mijn omgeving gelukkiger wordt door een positieve houding aan te nemen. En zo handel ik in lijn met mijn visie.

   Dus dat 🙂

 4. Machiel Wetselaar

  15 april 2018 — 18:41

  Prachtig dat je je proces zo systematisch hebt aangepakt en dat je zowel dit proces als de (tussen)uitkomst met ons deelt. Mooi dat je je zo kwetsbaar hebt durven opstellen: top!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.