De hoge uitstoot van broeikasgassen die leidt tot klimaatverandering is een urgent probleem waar direct iets aan gedaan moet worden. Milieu- en klimaatcorrespondent Mommers geeft de noodzaak voor actie treffend weer:

“Klimaatverandering verergert natuurrampen, vluchtelingenstromen en conflicten over voedsel en water. Het is alsof we de volumeknop van bestaande problemen harder zetten. De meeste gevolgen treden geleidelijk op. Denk aan de verzuring van oceanen, het afsterven van koralen, het smelten van gletsjers, de toenemende druk op ecosystemen en het groeiende risico dat soorten verdwijnen.”

Hoe de elektrische auto kan helpen bij het klimaatprobleem en wat de gevolgen daarvan zijn lees je in dit artikel.

Hoe de elektrische auto kan helpen bij het klimaatprobleem

Bij het produceren van een elektrische auto wordt een grotere hoeveelheid broeikasgassen uitgestoten dan bij de productie van een conventionele auto 1 De hogere uitstoot wordt echter na zes tot zestien maanden van gemiddeld rijgedrag gecompenseerd stelt Union of Concerned Scientists, die onderzoek deed naar de levenscyclus van elektrische auto’s. Na deze periode zou de elektrische auto steeds schoner worden dan de conventionele auto.

Union of Concerned Scientists concludeerde dat elektrische auto’s over de gehele levenscyclus ruim de helft minder broeikasgassen uitstoten dan vergelijkbare conventionele auto’s. Het onderzoek werd uitgevoerd in de Verenigde Staten waar een groot deel van de energie door kolen en aardgas opgewekt wordt.

Als het energienet schoner wordt 2 dan wordt de elektrische auto alleen maar schoner. De conventionele auto daarentegen, blijft afhankelijk van fossiele brandstoffen die de lucht vervuilen en uiteindelijk uitgeput zullen raken.

Als het huidige wereldwijde wagenpark compleet vervangen zou worden door elektrische auto’s, dan zou de uitstoot van broeikasgassen met ruim de helft verlaagd worden. Rijden met een conventionele auto kan nooit zonder de lucht te vervuilen, rijden met een elektrische auto daarentegen wel. Het verlagen van de uitstoot heeft echter een prijs die betaald wordt met de natuurlijke voorraad schaarse mineralen.

Het kloppende hart van de elektrische auto

De accu die de elektrische auto aandrijft zorgt voor een aanzienlijke impact op de gezondheid van mensen, de kwaliteit van hulpbronnen en de kwaliteit van ecosystemen. Accu’s bevatten schaarse hulpbronnen zoals koper, cobalt en neodymium. Het winnen van deze schaarse hulpbronnen zorgt vaak voor ecologische schade: ontbossing, vervuilde rivieren en verontreinigde grond.

Een veelgebruikte soort accu is de lithium-ion accu, ook wel bekend als de li-ion accu. Deze vind je terug in veel elektrische apparaten en ook in elektrische auto’s. De lithium die in deze accu’s verwerkt zit is niet oneindig beschikbaar. Als de productie van lithium op de huidige snelheid doorgaat dan zou het wereldwijde wagenpark slechts één keer vervangen kunnen worden voordat de voorraad lithium uitgeput is. Gelukkig is een accu prima te hergebruiken en te recyclen 3.

Een li-ion accu verliest gedurende zijn levensduur capaciteit. Op een gegeven moment zal de capaciteit dusdanig laag zijn, dat deze niet geschikt is om een elektrische auto aan te drijven. Maar dat maakt de accu niet direct waardeloos. Integendeel, de accu kan bijvoorbeeld nog prima dienst doen bij het opslaan van energie. Als de accu uiteindelijk ook hier te weinig capaciteit voor heeft, dan kan de accu voor circa 10% hergebruikt worden 4 en voor nog eens 60% gerecycled worden 5.

De grootste troef die de elektrische auto in handen heeft

De elektrische auto is schadelijk voor het milieu maar de grote impact die hij heeft op het milieu is nog steeds een stuk minder dan de impact van de conventionele auto. De elektrische auto zal steeds schoner worden, mits meer hernieuwbare energiebronnen gebruikt zullen worden. In theorie zou de elektrische auto volledig kunnen rijden op hernieuwbare energie en daarmee de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk kunnen verminderen. Dit terwijl een conventionele auto zal blijven rijden op fossiele brandstoffen totdat deze uitgeput zijn.

Maar dat neemt niet weg dat we onze ogen moeten sluiten voor het feit dat de elektrische auto ook niet echt milieuvriendelijk te noemen is. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, die altijd worden verbruikt, kunnen schaarse mineralen worden gebruikt. Het hergebruiken van deze mineralen is essentieel om iets te kunnen doen aan de zeer schadelijke mijnbouw. Het probleem is echter dat voor de productie van een wereldwijd wagenpark nog een hoop mijnbouw gedreven zal gaan worden, wat een hoop negatieve effecten heeft op het milieu.

Al met al lijkt de elektrische auto niet de meest ideale manier om het klimaatprobleem op te lossen, maar het is het beste alternatief voor de conventionele auto die momenteel voorhanden is. En totdat er betere alternatieven beschikbaar zijn zullen we het dan ook moeten doen met deze provisorische oplossing.

Bronmateriaal

World Lithium Supply – Eason, E.

How eco-friendly are electric cars? – Fischer, H.

Mythbusters Part 3: Recycling our Non-Toxic Battery Packs – Kelty, K.

Tesla’s gesloten recyclingprogramma voor batterijen – Kelty, K.

Hoe hard gaat het eigenlijk met de opwarming van de aarde? – Mommers, J.

Contribution of Li-ion batteries to the environmental impact of electric vehicles – Notter, D; Gauch, M; Widmer, R; Wäger, P; Stamp, A; Zah, R & Althaus, H.

Cleaner cars from cradle to grave (PDF) – Union of Concerned Scientists


Deel dit artikel: