Logo van Össur

Össur is een internationale organisatie die high-tech orthopedische hulpmiddelen ontwerpt en produceert.

Het vraagstuk

Össur was op zoek naar een oplossing waarmee zij trends en ontwikkelingen voor de wereldwijde prothesemarkt zou kunnen voorspellen.

Het is onmogelijk om de toekomst te voorspellen, maar het is wel mogelijk om te anticiperen op mogelijke toekomsten. Tijdens een intensief innovatietraject bij Össur heb ik een oplossing ontwikkeld waarmee zij dit kan gaan doen.

De oplossing

De oplossing die ik aan Össur presenteerde was een werkend prototype waarmee de organisatie de belangrijkste marktontwikkelingen per regio inzichtelijk kan maken tot aan het jaar 2030.

Het prototype is overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en gemaakt in een pakket waar de medewerkers reeds bekend mee waren: Excel. Hierdoor is er een minimale leercurve en kon het prototype direct in gebruik genomen worden.

Werkwijze innovatietraject

Het innovatietraject bij Össur bestond uit een deel onderzoek en uit een deel implementatie volgens het Lean Startup Proces:

  1. Probleemanalyse: onderzoeken van het innovatievraagstuk en de context.
  2. Probleemstelling: onderzoeken hoe het innovatievraagstuk opgelost kan worden.
  3. Bouwen: een minimaal levensvatbaar product (MVP) maken om aannames te kunnen testen.
  4. Meten: uitvoeren van een experiment met de MVP en gebruikersfeedback verzamelen.
  5. Leren: analyseren van de resultaten van het experiment.
  6. De bouwen-meten-leren feedback loop herhalen