Hoi, Melvin hier.

Welkom op het minst aantrekkelijke stukje van mijn website: de privacyverklaring. Absoluut noodzakelijk en belangrijk, maar niet de meest fijne tekst om te lezen. Ik heb mijn best gedaan om geen standaard-privacyverklaring te gebruiken die vol staat met juridisch jargon. In plaats daarvan heb ik ervoor gekozen om een privacyverklaring te schrijven die volledig, begrijpelijk én leesbaar is.

Inleiding op de privacyverklaring

Ik dacht: “Ik begin een blog en schrijf daar met enige regelmaat over dingen die ik interessant vind en die andere mensen waarschijnlijk ook interessant zullen vinden.”

Dus ik ging op zoek naar een goed, betrouwbaar platform om zo’n blog op te draaien. Dat platform is WordPress. En WordPress gebruikt blijkbaar cookies die ervoor zorgen dat het platform goed functioneert.

Cookie erbij?

Toen wilde ik mijn blog meer functies geven. Ik wilde bijvoorbeeld een mooier lettertype, zo eentje van Google Fonts. En ik wilde van die handige bolletjes voor teksten die iets meer uitleg nodig hadden.1 Ik wilde dat mijn website beter gevonden zou worden in de zoekmachines. Ik wilde de mogelijkheid dat lezers mijn artikelen zouden kunnen delen via sociale media. En ik wilde dat lezers contact met me op zouden kunnen nemen. Enzovoort.

Allemaal geen gekke dingen dacht ik. Ik wil een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website en ik wil dat die gevonden en gedeeld kan worden. Daar is niks mis mee toch?

Nou, niet helemaal.

Want voor al die functies moeten allerlei extra programma’s geïnstalleerd worden. Plug-ins noemen ze die. En al die plug-ins gebruiken cookies om goed te kunnen functioneren. Dankzij al die handige plug-ins zijn we nu op een punt aangekomen dat zowel jij als ik door de cookies de koektrommel niet meer zien.

Cookies en co.

In deze privacyverklaring beschrijf ik hoe ik met je gegevens omga. De hoofdrol in deze verklaring is weggelegd voor de cookies, maar er zijn andere zaken die net zo belangrijk zijn. Zo heb ik onder andere beschreven wat er gebeurt met je gegevens als je een mailtje stuurt of op een andere manier contact met me opneemt.

Werkelijk alle mogelijke zaken die van belang zijn voor jou – als gebruiker van deze website – zijn in deze verklaring opgenomen. Dat weet ik, omdat ik deze verklaring heb gemaakt met de ‘Privacyverklaring-generator’ van Veiliginternetten.nl. Met die generator kon ik stap-voor-stap bepalen welke zaken voor deze website van belang zijn.

De generator maakte vervolgens een privacyverklaring waar al de punten in beschreven worden die ik selecteerde. De gegenereerde verklaring hoefde daarna alleen nog aangevuld te worden met specifieke informatie. Hier en daar heb ik de gegenereerde privacyverklaring aangepast om het begrijpelijker en leesbaarder te maken.

Privacyverklaring

Ik ben Melvin Voets, het creatieve brein achter Melvinvoets.nl. Ik ben gevestigd aan de Sint Nicolaasstraat 17, 5014RR te Tilburg. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zoals elke oplettende bezoeker van deze website weet, kun je op verschillende manieren contact met me opnemen. Je kunt me bereiken op Twitter of Linkedin, of een berichtje sturen via het contactformulier op deze website. Zoals gebruikelijk in een privacyverklaring, deel ik hier mijn volledige contactgegevens. Ik zou het erg fijn vinden als je geen misbruik maakt van deze gegevens. Daarnaast wil ik benadrukken dat je meer succes zult hebben om met me in contact te komen als je dat doet via de sociale media of het contactformulier op deze website.

Contactgegevens:
www.melvinvoets.nl

Sint Nicolaasstraat 17

5014RR Tilburg

0618221809

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ik heb niet de intentie om met deze website gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Maar ik kan niet controleren of bezoekers ouder zijn dan 16 jaar. Ik raad ouders en voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij het online gebruik van hun kinderen om te kunnen voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om als ouder of voogd de online activiteit van je kind(eren) in de gaten te houden. Ik pleit dan ook voor goede voorlichting aan onze kinderen die ze voorbereidt om te leven in een digitaliserende samenleving. Ik zou ouders en voogden willen adviseren om zich te verdiepen in zaken zoals privacy en veiligheid om hun kinderen hiermee om te leren gaan.

Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via melvinvoets [at] gmail.com, en dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verzenden van een nieuwsbrief;
– De mogelijkheid om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Geautomatiseerde verwerkingen zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussenzit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hier volgt de categorie van persoonsgegevens en de door mij gehanteerde bewaartermijn daarvan:

Categorie persoonsgegevens: Personalia en contactgegevens

Bewaartermijn: 2 jaar na laatste contact

Reden: Zolang we contact met elkaar hebben, of zolang je nog diensten van me afneemt (zoals de nieuwsbrief), is het handig om je persoons- en contactgegevens te hebben. Zo kunnen we met elkaar blijven communiceren en hoef ik niet telkens naar je naam te vragen of iets dergelijks. Als we 2 jaar geen contact meer hebben gehad, ga ik ervan uit dat we ook geen contact meer met elkaar zullen hebben. Ik zal je gegevens dan ook verwijderen uit mijn systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Melvinvoets.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet, smartphone of ander digitaal apparaat dat je gebruikt om deze site te bezoeken.

Melvinvoets.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er ook cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan deze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van de dertien gebruikte cookies op Melvinvoets.nl, deze heb ik zo volledig mogelijk proberen te beschrijven:

#1

Cookie: Addtoany.com

Naam: _cfduid

Functie: versnellen van pagina-laadtijden

Type: functioneel

Bewaartermijn: 1 jaar

#2
Cookie: Addtoany.com

Naam: _uvc

Functie: –

Type: –

Bewaartermijn:  1 dag

#3
Cookie: Static.addtoany.com

Naam: _utma

Functie: bijhouden bezoekersgedrag en website prestatie

Type: analyse

Bewaartermijn: 2 jaar

#4
Cookie: Static.addtoany.com

Naam: _utmc

Functie: bijhouden bezoekersgedrag en website prestatie

Type: analyse

Bewaartermijn: sessie

#5
Cookie: Static.addtoany.com

Naam: _utmz

Functie: bijhouden bezoekersgedrag en website prestatie

Type: analyse

Bewaartermijn: 6 maanden

#6
Cookie: Melvinvoets.com

Naam: _ga

Functie: gebruikers onderscheiden en berekenen van bezoekers-, sessie- en campagnegegevens

Type: analyse

Bewaartermijn: 2 jaar

#7
Cookie: Melvinvoets.com

Naam: tk_tc

Functie: –

Type: –

Bewaartermijn: sessie

#8
Cookie: www.melvinvoets.com

Naam: PHPSESSID

Functie: sessiemanagement, onthoudt gebruikersdata voor verschillende gebruikersverzoeken

Type: functioneel

Bewaartermijn: sessie

#9
Cookie: www.melvinvoets.com

Naam: catAccCookies

Functie:

Type:

Bewaartermijn: 1 maand

#10
Cookie: www.melvinvoets.com

Naam: tk_ai

Functie: –

Type: –

Bewaartermijn: sessie

#11
Cookie: www.melvinvoets.com

Naam: wordpress_[uniek nummer]

Functie: –

Type: –

Bewaartermijn: sessie

#12
Cookie: www.melvinvoets.com

Naam: wordpress_logged_in_[uniek nummer]

Functie: –

Type: –

Bewaartermijn: sessie

#13
Cookie: www.melvinvoets.com

Naam: wordpress_test_cookie

Functie: testen of de browser cookies toestaat

Type: functioneel

Bewaartermijn: sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Melvinvoets.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar melvinvoets[at]gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wil ik je vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via melvinvoets[at]gmail.com